Plastisite sayısı

Yüksek sıcaklıktaki kauçuğun sıkışırlık endeksi. 5 kg yük ile 3 ila 10 dakika sıkıştırmanın ardından standart bir numunenin yüksekliğinin 100 katına eşittir. (ASTM D-926)