Poisson Oranı

Eksenel yüklü bir numunede yanal gerinimin eksenel gerinime oranı. Sertlik modülünü denklemde Young modülü ile ilintilendiren sabittir:

Poisson

E=Young modülü; G=sertlik modülü  ve r=Poisson oranı. Formül, yalnızca, bir malzemenin elastik sınırı içerisinde geçerlidir. Poisson oranını belirlemek üzere bir yöntem ASTM E-132 içinde verilmiştir.