Önyükleme

Çaprazkafanın numuneyi test başlamadan önce belirlenen yükle yüklemek için hareket ettiği bir test bölümüdür. Önyükleme bölümünde veri elde edilmez.