Basınç Transdüseri

Basınç transdüseri; basınç değerini, elektrik sinyaline dönüştüren bir cihazdır. Bu yüzden ölçüm yapan sensör olarak kullanılmaktadır.

Eriyik basınç transdüserleri; sıcak akışkan içinde (örneğin; ergimiş plastik) basınç ölçümünü yapabilmek üzere tasarlanmışlardır. Ekstrüderler gibi işlem makinelerinin yanı sıra ayrıca teste ait esas ham veri çıktılarını sağlayan kapiler reometre (çoğu uygulama için, çaprazkafa/piston konumunda kuvvet sensörlerinden daha hassas) gibi laboratuar cihazlarında da kullanılabilmektedir. Tipik aralık 200 MPa (2000 bar ya da 30000 psi) değerine kadardır. Ancak en iyi hassasiyette beklenilen çalışma aralığının yakalanmasında ticari açıdan farklı aralıklar mevcuttur.