Orantılı Sınır

Gerilme, gerinime doğru orantılı iken en yüksek baskıdır. Gerilme-gerinim diyagramındaki eğri bir doğru parçası iken en yüksek gerilmedir. Çoğu metal için, orantılı sınır elastik sınıra eşittir.