Gerinim Sertliği Oranı

Plastik deformasyona maruz kalan bir malzeme içinde gerçek gerilmenin, gerçek gerinimin bir fonksiyonu olarak değişmesi oranı. Alternatif bir terim gerinim sertliği modülüdür.