Düzeltme

Sıkışırlık ve düzeltme testinde deformasyon (ASTM F-36), yük testi altında deformasyon (ASTM D-621) ve plastometre testinden (ASTM F-36) bir malzemenin düzelme yeteneğinin endeksi. Sıkışırlık ve düzeltme testinde, genellikle, sıkışırlık ile rapor edilir ve % olarak verilir. Düzeltilmiş kalınlık ile yük altındaki kalınlık farkının orijinal kalınlık ile yük altındaki kalınlık farkına bölümünden hesaplanır. Yük testi altındaki deformasyonda, yüksek sıcaklıkta uzatılmış sıkıştırıcı deformasyondan sert olmayan plastiğin kurtarmasını işaret eder. % olarak verilir ve yük kaldırıldıktan 1-1/2 saat sonraki düzeltilmiş yükseklik ile yüklemeden üç saat sonraki yükseklik arasındaki farkın yük altındaki yükseklik değişimine bölümü ile hesaplanır. Plastometre testinde, yüksek sıcaklıkta sıkıştırıcı yüklemeden elastomerin kurtarmasını işaret eder. Plastisite sayısı eksi düzeltilmiş yükseklik değerine eşittir.