Gerinim

Bir numune parçasının lineer boyutunda birim uzunluk başında değişim, genellikle % olarak gösterilir, numunenin orijinal uzunluğu temelinde birçok mekanik testle beraber kullanılır. Gerçek ya da doğal gerinim, anlık uzunluk temelindedir ve şuna eşittir: X l lo , l anlık uzunluk, lo orijinal numune uzunluğu. Yırtılma gerinimi, dik açılarda, başlangıç olarak iki çizgi arasındaki açıdır.