Gerinim Enerjisi

Bükülme yüklemesi altındaki bir malzemenin enerji soğurma karakteristiğinin ölçümüdür. Gerilme-gerinim eğrisinin altında kalan alana eşittir ve malzemenin katılaşma ölçüsüdür. Yarılma direnci.