Gerilme Oranı

Bir yorulma testinde yüklemenin bir döngüsünde minimum gerilmenin maksimum gerilmeye oranı. Çekme gerilmeleri pozitif ve sıkıştırma gerilmeleri negatif olarak alınır.