Gerilme-Gerinim Oranı

Herhangi bir yük ve sapmada gerilmenin gerinime bölümü. Bir malzemenin elastik sınır altında, tanjant esneklik modülüne eşittir. Alternatif bir terim sekant esneklik modülüdür.
Stress-Strain Ratio