Tanjant Esneklik Katsayısı

Gerilmenin, gerinimin bir fonksiyonu olarak değişmesinin anlık oranıdır. Gerilme-gerinim diyagramındaki herhangi bir noktadaki eğimdir.