Kararlılık

Gerilmemiş bir numunenin birim lineer yoğunluk başına gücü olarak gösterilen çekme gerilmesi.