Çekme seti

Kısa bir süre için belirli bir miktarda gerilme oluştuktan sonra sertleştirilmiş kauçuğun kalıcı olarak ne kadar deforme olacağı. Orijinal uzunluğun yüzdesi veya ölçü işaretleri arasındaki uzaklık olarak gösterilir (ASTM D-412).