Transdüser

Kuvvet, hareket, sıcaklık, vb. gibi fiziksel bir değeri, özelliği ölçmek için kullanılan bir oransal bir elektrik sinyaline dönüştüren bir aygıttır. Yük transdüseri ya da yük hücresi yükü elektrik sinyaline, ekstensometre ise numune uzamasını elektrik sinyaline dönüştürür.