Darbe ucu

Yük transdüseri (sensör); düşme ağırlığı tarafından numuneye uygulanan kuvvetleri ölçen bir cihaz.