Hız Yavaşlatılması (Darbe)

Hız yavaşlaması; test başlangıcından verilen noktaya kadar çarpan kısmın hızındaki azalma olup, darbe hızının yüzdesi olarak ifade edilmektedir. Uluslararası standartlar; aletli darbe testleri sırasında sınırlı yavaşlatmanın olduğunu bildirmektedir. Bu nedenden dolayı belirtilen parametrenin; testin geçerliliğinin doğrulanması amacıyla görüntülenmesi ve raporlanması gerekmektedir.

ASTM D3763 standardı hız yavaşlatılmasının; test başlangıcından tepe yük noktasına dek olan süreçte, % 20 değerinden daha fazla olamayacağını bildirmektedir. ISO 6603-2 standardı; tüm penetrasyon testi sırasındaki hız azalmasının % 20'den daha fazla olmayacağını bildirmektedir. ISO 7765-2 standardı ise; çarpan kısmın hızındaki azalmanın % 20 olmasının kabul edilebilir oranda olduğunu söylemektedir. ISO 179-2 standardı; tüm penetrasyon testi sırasındaki hız azalmasının % 10'dan daha fazla olmayacağını bildirmektedir. Bu tür gerekliliklerin temel amacı; farklı hızlardaki yük uygulamalarının farklı etkileri oluşturabilmesinden dolayı, viskoelastik davranış gösteren malzemelerin testinde karşılaştırılabilir sonuçların garantilenmesidir.

Referanslar
- ASTM D3763-08
- ISO 6603-2: 2000
- ISO 7765-2: 1994
- ISO 179-2: 1997