Akma Dayanımı Uzaması

Malzemenin akma dayanımına ait gerinim. Bir süneklik göstergesidir.