Sarkaç Darbe Çekíçlerí

Sarkaç Darbe Çekiçleri Nasıl Çalışır


Çalışma Prensibi
ISO, ASTM ve eşdeğer standartlara göre çekiç enerjisi darbe testlerinin hızını belirler. Sarkaç çekiçleri aletli veya aletsiz olabilir. Aletli çekiçler, bir Veri Alımı Sistemi ve Yazılım ile birleştirildiğinde, teker teker hesaplanan değere göre darbenin daha bütünsel ölçülmesini sağlar.

Aletli sarkaç darbe testi cihazları malzeme hatalarını derinlemesine değerlendirmek için araştırma ve geliştirme yapılmasını ve gelişmiş kalite kontrol yapılmasını sağlar. Numune üzerindeki yük, kırılmadan önceki süre ve/veya numune sapmasının bir fonksiyonu olarak sürekli olarak kaydedilir. Başlangıçtaki hasar noktaları ve sünek-gevrek geçiş bölgeleri dahil olmak üzere birçok ayrıntı, verilerde açıkça görülebilir hale gelir.


Non-instrumented Instrumented
Elastic modulus
Yield point
Energy adsorbed by the specimen
(overall energy loss)

(integration of force)
Force at fracture
Deflection at fracture
Kind of fracture
Temperature dependence

SARKAÇ DARBE ÇEKİÇLERİ


Çekiç Termal Görüntü
Ana Özellikler ve Yararlar

Instron'un yenilikçi sarkaç tasarımı iki ana gereksinimden ortaya çıkmıştır: hassasiyet ve rijitlik.

Instron’un tek bir parça alaşım plakadan işlenmiş patentli Charpy çekiç yapısı, şunları sağlar:

  • Benzersiz rijitlik
  • Enkoder şaftına sağlam bağlantı
  • İhmal edilebilir titreşim
  • Düzleştirilmiş şekil sayesinde rüzgar sürtünmesi kaynaklı enerji kayıplarının azaltılması.

Ergonomik hızlı değiştirme mekanizmasına sahip olan çekiçler alet ve vida kullanılmadan kolaylıkla değiştirilebilir ve kama sistemi sağlam bir sabitleme sağlar. Otomatik çekiç tanıma ve entegre kalibrasyon prosedürü hata riskini önler. Bu sistem çekiç üzerinde bulunan ve aletin fotosel sistemi tarafından okunan üç pinden oluşur.

Kalibrasyon tamamlanınca (her çekiç değişiminden sonra), alet aşağıdaki işlemleri tamamlamış durumda olur:
1. Enkoder sıfırlama ayarı
2. Çekiç tanıma (doğru bilgiler dokunmatik kontrol panelinde görüntülenir)
3. Eğer ölçülen değer standart tarafından izin verilen maksimum değerin altında ise, yeşil arka planda gösterilen kayıp enerjinin hesaplanması

Tüm aletli çekiçler kablosuzdur.


Elektrik Simgesi Mor

Çekiç elektrik sinyalini en az sürtünmeyle iletmek için minyatür bir kontak halkasına sahiptir ve böylelikle aletli çekiçlerin bağlantı kablolarının yay etkisini önler


Kronometre Simgesi Yeşil

Kurulum işlemi ve çekiç bağlantısı kolaydır ve kablo bağlantılı çekiçlerin gerektirdiği 20/30 dakika ile karşılaştırıldığında, 5 dakikadan az bir zaman alır


Video Simgesi Mavi

Çekiç bağlantı kurulumundan kaynaklanan kesinti süreleri ve telin zarar görmesi sorunu ortadan kaldırılmış olur
Uygulama Aralığı


ISO 179-1, DIN 53453, DIN 53753 ve BS 2782-359 standardına uygun polimer testleri

Potential un-instrumented
hammer energy
Impact velocity
J ft/lb m/s ft/s
0.5 0.37 2.9 9.5
1.0 0.74 2.9 9.5
2.0 1.48 2.9 9.5
4.0 2.95 2.9 9.5
5.0 3.69 2.9 9.5
7.5 5.53 3.8 12.5
15.0 11.06 3.8 12.5
25.0 18.44 3.8 12.5
50.0 36.89 3.8 12.5
Potential instrumented
hammer energy
Load capacity Impact velocity
J ft/lb kN lbs m/s ft/s
5.0 3.69 2 450 2.9 9.5
7.5 5.53 2 450 3.8 12.5
15.0 11.06 2 450 3.8 12.5
25.0 18.44 4 900 3.8 12.5
50.0 36.89 4 900 3.8 12.5


ASTM D6110 standardına uygun polimer testleri

Potential un-instrumented
hammer energy
Impact velocity
J ft/lb m/s ft/s
0.5 0.50 3.46 11.35
1.0 0.74 3.46 11.35
2.7 2.0 3.46 11.35
5.4 4.0 3.46 11.35
10.8 8.0 3.46 11.35
21.6 16.0 3.46 11.35
50.0 36.9 3.46 11.35
Potential un-instrumented
hammer energy
Load capacity Impact velocity
J ft/lb kN lbs m/s ft/s
5.4 4.0 2 450 3.46 11.35
10.8 8.0 2 450 3.46 11.35
21.6 16 4 900 3.46 11.35
50.0 36.9 4 900 3.46 11.35

ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812 standartlarına uygun polimer testleri

Potential un-instrumented
hammer energy
Impact velocity
J ft/lb m/s ft/s
0.5 0.37 3.46 11.35
1.0 0.74 3.46 11.35
2.75 2.0 3.46 11.35
5.5 4.0 3.46 11.35
11.0 8.1 3.46 11.35
22.0 16.0 3.46 11.35
50.0 36.89 3.46 11.35
Load capacity Potential un-instrumented
hammer energy
Impact velocity
kN lbs J ft/lb m/s ft/s
2 450 5.0 3.69 3.46 11.35
2 450 11.0 8.1 3.46 11.35
2 450 22.0 16.0 3.46 11.35
2 450 50.0 36.89 3.46 11.35

ISO 8256 standardına uygun polimer testleri

Potential
hammer energy
Impact
velocity
J ft/lb m/s ft/s
0.5 0.37 2.9 9.5
1.0 0.74 2.9 9.5
2.0 1.48 2.9 9.5
4.0 2.95 2.9 9.5
7.5 5.53 3.8 12.5
15.0 11.06 3.8 12.5
25.0 18.44 3.8 12.5
50.0 36.89 3.8 12.5
 
 
ISO 7628 ve ISO 9854 standartlarına uygun polimer boru testleri, Charpy testlerine benzer şekilde 3 noktalı eğme konfigürasyonundaki bir sarkaçta test etmek içinkomple parçalar veya küçük boru kesitleri için idealdir.
25 mm'ye (0.98 in) kadar numune çapları 7,5 - 15 J (5.6 - 11.1 ft-lbs) veya 50 J (36.9 ft-lbs) çekiç enerjileri ile ISO standartlarında tanımladığı gibi test edilebilir.

 
ASTM E23, ISO 148, ve DIN 50115 standartlarına uygun metal testleri

Potential un-instrumented
hammer energy
Striker radius Impact velocity Testing standards
J ft/lb mm in m/s ft/s
50.0 36.9 8 0.314 3.8 12.5 ISO 148 and ASTM E23
50.0 36.9 2 0.079 3.8 12.5 ISO 148 and DIN 50115
Metal standartlarına dolaylı doğrulama için sadece düşük enerjili numuneler kullanılabilir.
Potential instrumented
hammer energy
Load capacity Striker radius Impact velocity Testing standards
J ft/lb kN lbs mm in m/s ft/s
50.0 36.9 8 1800 8 0.314 3.8 12.5 ISO 148 and ASTM E23
50.0 36.9 8 1800 2 0.079 3.8 12.5 ISO 148 and DIN 50115
Metal standartlarına dolaylı doğrulama için sadece düşük enerjili numuneler kullanılabilir.