Basılı&Elektronik Sertifikalar

Neden Instron®

Elektronik/dijital sertifikalar hakkında aşağıda kısaca yer alan bilgiler, konuyu yeterince anlamanızı sağlayarak, Instron’un müşterilerine sunduğu sayısal şifrelenmiş kalibrasyon sertifikalarının neden en uygun çözüm olduğunu açıklamaktadır.

Elektronik Kalibrasyon Sertifikası Nedir?

Elektronik kalibrasyon sertifikası, açıldığı zaman orjinal kalibrasyon sertifikasının görsel özelliklerini sunan elektronik bir dosyadır. Bir kaç farklı biçimde bulunabilir:

  • Basılı kalibrasyon sertifikasının taranmış halini içeren bir dosya. Bu dosya, pdf, tif, jpg gibi kolaylıkla izlenebilir formatlarda bulunabilir. Bu dosyalar, kabul imzaları gibi görselleri de içeren basılı sertifikalarla aynı görünüme sahiptirler.
  • Sözlük işlemcili, elektronik tablo ya da ASCII formatlı dosya , Microsoft Word ya da Excel gibi tescilli yazılım paketleriyle açılabilir. Bu dosyalar aynı basılı sertifikalar gibi görünmesine karşın, onay imzaları gibi görsel ögeler içermezler.
  • Onay imzaları gibi görsel ögelerin de bulunduğu, basılı sertifikalarla aynı görüntüye sahip, PDF formatında dijital olarak şifrelenmiş dosyalar da bulunmaktadır.

NVLAP Calibration Certificate

Elektronik Kalibrasyon Sertifikaların Avantajları Nelerdir?

Elektronik bir dosya olarak , kalibrasyon sertifikalarıyla şunları gerçekleştirebilirsiniz:

  • PC hard diskleri, çeşitli bilgisayar ağları, CDROM/DVD ve internet gibi çeşitli bilgisayar ortamlarında depolanabilir.
  • Organizasyonunuzdaki farklı kişilere veya müşterilerinize elektronik posta olarak iletilebilir.
  • Organizasyonunuzdaki veri tabanlarına dahil edilebilir.
  • Farklı dokumanlara farklı şekillerde eklemlenebilir.
  • Herhangi zamanda istenilen miktarda çıktı olarak alınabilir.

Elektronik Kalibrasyon Sertifikalarındaki İzinsiz Değişim ve Kısaltmalar

Elektronik dokümanların değiştirilebilir olması, bu konuda endişelere yol açmaktadır. PDF formatındaki dosyalar bile kolaylıkla değiştirilebilmekte, çeşitli eklentiler ve azaltmalar yapılabilmektedir. *UYARI: Dokümanların ne şekilde değiştirilip, değişikliklerin fotokopiyle fark deilmeyecek hale getirilmesi bilindiği takdirde, istenilen değişiklikler basılı sertifikalara da uygulanabilmektedir.

Buna rağmen, sayısal şifreleme yöntemleri kullanılarak elektronik dosyaları izinsiz değişikliklere karşı korumanın çeşitli yolları bulunmaktadır.

Sayısal Şifrelenmiş Kalibrasyon Sertifikaları Nelerdir?

Sayısal şifrelenmiş kalibrasyon sertifikaları gizli ya da gömülü şifreleme algoritmaları bulunduran elektronik dosyalardır. Eğer bu dosyalar değiştirilirse, belgenin içinde bir mesaj belirerek kullanıcıyı uyarır.

Instron kalibrasyon laboratuarları müşterilerine sadece sayısal olarak şifrelenmiş kalibrasyon sertifikaları sunmaktadır. Instron’da bir kalibrasyon sertifikası onaylandığında üzerine normal bir imza görünümünde dijital bir imza uygulanmaktadır. Böylelikle, doküman değiştirildiğinde imza bloğu bir uyarı mesajı görüntüleyerek, belgenin değişikliğe uğradığını belirtir.

Sayısal olarak şifrelenmiş kalibrasyon sertifikaları sunarak müşterilerimize elektronik dosyaların esnekliği ve faydalarını sunduğumuzu ve bu sayede dokümantasyon kolaylığı sunduğumuza inanıyoruz. Bir çok kalibrayon organizasyonu müşterilerine elektronik kalibrasyon sertifikaları sunabilir, fakat pek azı sayısal olarak şifrelenmiş kalibrasyon sertifikaları sağlayabilir.