Standard Kurumlarının Sözlüğü

Kurum
Açıklama

NVLAP

National Voluntary Laboratory Accreditation Program 
Amerika NVLAP’ta NIST tarafından yönetilen laboratuvar akreditasyon temsilcisi, üçüncü şahıs olarak tarafsız değerlendirme yapar, laboratuvar performansınzın yenilenmesi-iyileştirilmesi için uzman teknik rehberliği sağlar ve performansın tanınmasını gerçekleştirir.
UKAS United Kingdom Accreditation Service
İngiltere’nin önde gelen akreditasyon temsilcisi
A2LA American Association for Laboratory Accreditation 
Amerika laboratuvar akreditasyonu temsilcisi
NACLA National Cooperation for Laboratory Accreditation 
NACLA’nın ilk görevi Amerika’nın laboratuvar akreditasyonu yapılarını (AB’leri) değerlendirmek, bu yapılar ile bileşenlerinin NACLA prosedürleri ve uluslararası standartlara uyumlu olduğunun tasdik edilmesini sağlamaktır.
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation 
ILAC , laboratuar akreditasyonu pratikleri ile yöntemlerinin geliştirilmesi, laboratuvar akreditasyononunun kolaylaştırıcı bir araç olarak teşvik edilmesi, geliştirilmiş akreditasyon sistemlerine yardım sağlanması ve test bileşenlerinin tanınması için düzenlenen dünyadaki başlıca uluslararası forumdur.
ISO International Organization for Standardization 
ISO, İsviçre Geneva’da sistemi koordine eden Merkez Sekreterliği bulunan, her ülkede bir üyeye sahip, 146 ülkenin ulusal standartlar enstitülerini bir araya getiren bir sivil toplum örgütüdür.
IEC International Electro-technical Commission 
Elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler için uluslararası standartlar hazırlayıp yayınlayan öncü kuruluştur.
ASTM American Society for Testing and Materials
Dünya’nın standart geliştiren en büyük gönüllü organizasyonlarından biridir. Malzeme testi ile ilgili uluslararası tanınmış standartları sürdürür.
NIST National Institute of Standards and Technology 
Amerika’nın ulusal standartlarını sürdürür.
NPL National Physical Laboratory 
İngiltere’nin ulusal standartlarını devam ettirir.
ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ve Uluslararası Standartlaşma Organizasyonu tarafından son zamanlarda tanıtılmıştır. “ISO 17025”, birçok eski standartın yerini almıştır ve ISO/IEC Guide 25, EN45001 ile ANSI/NCSL-Z540’a rehberlik eder. 

Kalibrasyon ve test laboratuvarlarının teknik uyumluluklarına evrensel bir standart getirir.

Kalite sistemi, dökümantasyon ve personel gereksinimlerini meydana getirmesinin yanı sıra, kalibrasyon laboratuvarlarını aşsağıdakilerin yapılması için yönlendirir:
  • Her ölçümün belirsizliğinin analiz edilmesi
  • Test yöntemleri ve test limitlerine belirsizliğin de dahil edilmesi
  • Kalibrasyon sertifikaları ve sonuçları ile belirsizliğin elde edilmesi
Belirsizliğin raporlanması, ölçüm doğruluğunun kalitesini artırır ve sonuçlar laboratuvardakinden farklı olduğunda karşılaştırmanın anlaşılmasını sağlar. Kalibrasyondaki belirsizliğin standarttaki niceliklere oranı ekipmanınızın performansını ölçmenizin yollarından birisidir.

ISO 17025, test ve ölçüm ürünleri için en önemli standarttır. Ulusal standart yapılarının ve akreditasyon acentalarının (temsilcilerinin) neredeyse tümü buradan alıntı yapmaktadır. Artan sayıda şirket bu standarta gereksinim duymaktadır ve bazı endüstriler bunu sektöre özel standartlarıyla bile birleştirmiştir. (örneğin otomobil üreticilerinin QS9000’i)* *Yukarıdaki yazı Agilent’in websitesinden alınmıştır.