Kurulum Servisi

Daha büyük ve kompleks test sistemlerinin kurulumu –yeni, yeri değişmiş olmasına veya sürümü yükseltilip yükseltilmediğine bakılmaksızın- tesisin hazırlanması, fiziksel kurulum, eğitim ve doğrudan doğrulama konusunda genellikle bir desteği gerektirmektedir.

Bu ihtiyaçları karşılamak için geniş kapsamlı kurulum ve sistem başlangıç servisleri tasarladık. Bir Instron® sistemini güvenle çalışanlarınıza devretmeniz ve test çalışmalarına başlamanız için fiziksel kurulum, doğrulama ve eğitim servisleri genellikle paketle birlikte gelmektedir. Özel ihtiyaçlarınıza ve başlangıçtaki gereksinimlerinize hitap eden ek servisler de mevcuttur.

Instron sisteminizin konfigürasyonuna başlamadan önce, satış mühendisiniz kurulum bölgesinin ihtiyaçlarını, tesisin hazırlanmasını, fiziksel kurulumu, kalibrasyon gereksinimlerini ve eleman eğitim ihtiyacını konuşmak üzere sizinle çalışacaktır. ASTM gereksinimlerini karşılamak için, kurulumun akabinde doğrulama gerekecektir.

Kurulum ve sistemi başlatma ekibimiz, fabrika mühendisleri ve kalibrasyon ekipleri tarafından desteklenmiş ve eğitim görmüştür.

Tesis Hazırlama Kılavuzu ve Hizmetleri

  • Temel/zemin kılavuzu
  • Tezgahların kullanışlılığı ve elektrik/pnömatik besleme ihtiyaçları
  • Cihaz teslimat noktasından (örneğin kapı yükseklikleri ve koridor genişlikleri) uzağa yerleştirilmişse değerlendirme tespiti

Özel soğutma gereksinimli hidrolik gereçleri gerektiren, servohidrolik ile çalışan daha büyük test sistemleri için çevresel etki ve enerji etkisini azaltma konusunda hidrolik boru hattı servisleri ve kılavuzu sağlayabilmekteyiz.

  • IQQQ süreç gereksinimlerini yönetmek için destek hizmetleri ve dokümantasyon
  • Yük boşaltma ve aletin hareket ettirilmesi için kılavuz
  • Ambalajdan çıkarma, konumlandırma ve dengeleme kılavuzu ve servisleri
  • Bağlantı hizmeti servisleri

Daha büyük test sistemleri için elektrik, pnömatik, hidrolik ve soğutma suyu sistemleri gerektirebilecek test aletlerini bağlamada Tesisleri elemanlarınızla birlikte çalışacağız. Ek olarak, sisteminizle birlikte satın aldığınız aksesuarların montaj ve kurulumunu sizinle birlikte gözden geçireceğiz.

Kalibrasyon Süreci ve Koruyucu Bakım

Önerilen kalibrasyonu ve koruyucu bakım programını sizinle birlikte gözden geçireceğiz. Kalibrasyon ve doğrulama hizmetleri satın alınmışsa; bu hizmetler kurulum sırasında verilir ve yük hücreleri, extansometreler ve diğer ölçüm aksesuarlarının izleneblir kalibrasyonlarını belgeleyen kalibrasyon sertifikaları ASTM ve ISO standartlarına uyumluluğu desteklemek üzere sağlanacaktır.

Başlangıç Eğitimi

Kurulum esnasında verilecek eğitim, makinenin temel operasyonlarını ve temel yazılım bilgilerini içermektedir. Daha kompleks yazılım çözümlerimiz, kuruluma yakın bir tarihte veya kurulum esnasında daha geniş programlama eğitimini içermektedir. Bölgeye bağlı olmak üzere, tesisinizde veya eğitim merkezlerinde ek standart ve özel eğitim kursları verilecektir.